Kto sa nesmie liečit rastovým hormónom

Rastový hormón nesmú užívať pacienti s aktívnym zhubným nádorom a pacienti v akútnom kritickom stave s komplikáciami vzniknutými v súvislosti s operáciou srdca, operáciou brucha, mnohopočetnou poúrazovou traumou alebo pri akútnom respiračnom zlyhaní.

U detí po extirpácii tumoru mozgu sa liečba začína po 2 rokoch trvania remisie ochorenia. Kontraindikáciou liečby RH je aj súčasný výskyt cukrovky s diabetickou retinopatiou.

Prípravok sa nesmie podávať pri alergii na niektorú zložku prípravku.