Možné problémy

V určitých obdobiach života dieťaťa je niekedy ťažké posúdiť nakoľko závažný je problém, keď je dieťa nižšie ako ostatné deti. Deti nedonosené a deti, ktoré sa narodia s nízkymi pôrodnými parametrami, by mali vo výške dohnať svojich vrstovníkov zvyčajne v prvých dvoch rokoch života.

Ďalším obdobím, ktoré sťažuje posúdenie parametra výšky, je puberta. Fyziologické rozmedzie veku pri nástupe puberty je široké a niekedy začne dieťa v tomto období výrazne zaostávať za vrstovníkmi. Je potrebné ponechať na posúdenie odborného lekára, či sa nejedná o vývojovú poruchu.