Meranie výšky dieťaťa

Deti sa merajú pravidelne pri preventívnych vyšetreniach v ambulancii praktického lekára pre deti a dorast. Malé deti, ktoré ešte nedokážu samostatne stáť, sa merajú poležiačky. To platí pre deti do 2 rokov. Rodičia môžu sledovať rast svojho dieťaťa aj sami.

Je vhodné rast dieťaťa pravidelne sledovať a dieťa merať každých 6 až 12 mesiacov, interval pravidelných prehliadok 2 roky u detského lekára je niekedy k posúdeniu rastovej poruchy príliš dlhý.

Jednoduchý postup na meranie výšky u väčších detí je nasledujúci:

Dieťa meriame v stoji, bez topánok a ponožiek, pri rovnej stene. Malo by stáť uvoľnene, ale rovno, s nohami pri sebe a pätami pri stene, dívať sa priamo, nezakláňať hlavu. Najpresnejšie zaznamenanie výšky sa realizuje pomocou priloženého rovného predmetu napr. knihy, trojuholníka a pod. kolmo ku stene na úrovni vrcholu hlavy.

Výšku meriame vždy ráno. Počas dňa, keď chodíme a sme vo vzpriamenej polohe, pôsobí na našu chrbticu naša vlastná hmotnosť a gravitácia. Výsledkom tohto tlaku je zmenšovanie priestoru medzi platničkami a stavcami našej chrbtice. Večer preto môžeme byť nižší aj o niekoľko cm v porovnaní s našou rannou výškou. Pre získanie presnejších údajov odporúčame meranie opakovať.

K určeniu dĺžky novorodencov a dojčiat je správnou metódou použitie špeciálneho meradla tzv. bodymetra, ktoré by malo byť vo vybavení ordinácie detského lekára.

Hodnotenie výšky a váhy 01

Hodnotenie výšky a váhy 02