Ako je dieťa vysoké

Aby sme vedeli posúdiť, ako naše dieťa rastie, musíme mať k dispozícii grafy, na ktorých sú tzv. štandardné rastové krivky. Zobrazujú priemerný rast zdravých detí s krajnými hodnotami rastu. Grafy sú samostatne vytvorené pre chlapcov a dievčatá. Každé dieťa počas vývoja rastie vo svojom vlastnom rastovom pásme, do ktorého sa zaradí po prvom roku života. Malé odchýlky z tohto pásma sú spôsobené len vážnejším ochorení, alebo užívaním liekov, napríklad akými sú kortikoidy. Ak sa dieťa významne od tejto svojej krivky odkloní, či už smerom hore – rýchlejšie rastie- alebo smerom nadol – rastie pomalšie- vyžaduje špeciálne vyšetrenie. Rast nad hornú ako aj pod dolnú krivku grafu predstavuje vážne poruchu. Preto je dôležité, aby sa deti pravidelne merali, aspoň v ročných intervaloch. Vďaka tomu sa dá rozpoznať, ktoré deti potrebujú pomoc lekára. Ten zistí, prečo sa mení rýchlosť rastu a čo sa za touto odchýlkou skrýva. Čím skôr sa zistí príčina poruchy rastu, tým sú lepšie vyhliadky na skoré začatie liečby a na dosiahnutie priemernej dospelej výšky.

Na Slovensku prebieha pravidelne meranie veľkého počtu detí, ktoré slúži k stanoveniu noriem detského rastu a tým tiež k určeniu, ktoré deti sú vzhľadom ku ostatným považované za malé. Posledné meranie prebehlo v roku 2001.

Výsledky merania sú k dispozícii v podobe štandardných rastových kriviek.

Rastová krivka sa obvykle používa v podobe percentilového rastového grafu. Pomocou tohto grafu sa rozdeľuje populácia podobne ako percentá do skupín. Pokiaľ sa dieťa nachádza na 50. percentile znamená to, že 50% detí v jeho veku má výšku nižšiu a 50% detí výšku vyššiu. V grafe je vyznačených 6 percentilových pásiem, deti s výškou v pásme pod 3. percentilom považujeme za nízke deti, ktoré majú rastovú poruchu. Naopak deti v pásme nad 97. percentilom za príliš vysoké.

Percentilový graf výšky tela: Chlapci 3-18 rokov

Percentilový graf výšky tela: Chlapci 3-18 rokov

Náležité hodnoty sa nachádzajú v zelenom pásme.
Pokiaľ sú namerané hodnoty Vášho dieťaťa mimo zelené pásmo,

kontaktujte prosím jeho ošetrujúceho lekára.

Ševčíková Ľ., Nováhová J., Hamade J., et al.
Percentilové grafy a antropometrické ukazovatele:
Telesný vývoj detí a mládeže v SR.
Urad verejného zdravotníctva. 2004; s. 16-103
Ševčíková Ľ., Nováhová J., Hamade J., et al.

 

Percentilový graf výšky tela: Dievčatá 3-18 rokov

Percentilový graf výšky tela: Dievčatá 3-18 rokov

Náležité hodnoty sa nachádzajú v zelenom pásme.
Pokiaľ sú namerané hodnoty Vášho dieťaťa mimo zelené pásmo,

kontaktujte prosím jeho ošetrujúceho lekára.

Ševčíková Ľ., Nováhová J., Hamade J., et al.
Percentilové grafy a antropometrické ukazovatele:
Telesný vývoj detí a mládeže v SR.
Urad verejného zdravotníctva. 2004; s. 16-103
Ševčíková Ľ., Nováhová J., Hamade J., et al.

 

Pri používaní nanesieme výšku dieťaťa ku odpovedajúcemu veku do pripraveného grafu a tým zistíme, do ktorého percentilového pásma naše dieťa patrí v porovnaní s ostatnými, rovnako starými deťmi. Je vhodné doplňovať do grafu aj výsledky ďalších meraní, pretože dôležitý je nielen aktuálny stav, ale aj trend v čase. Po 2. roku života by si dieťa malo držať rovnaké percentilové pásmo.