Bez ihly

Bez ihly

Samotná aplikácia rastového hormónu je jednoduchá. Pôvodne bol rastový hormón aplikovaný klasickou injekciou. Dlhodobým vývojom bol dosiahnutý takmer ideálny stav, kedy je rastový hormón aplikovaný pomocou špeciálnych pomôcok tzv. dávkovacích pier. Väčšina týchto dávkovacích pier používa ku samotnej aplikácii tenké ihly. K dispozícii je ale aj bezihlový aplikátor ZomaJet Vision, ktorý umožňuje najšetrnejšiu aplikáciu rastového hormónu.

To celkom zásadne uľahčuje podávanie rastového hormónu detským pacientom, ktorí už nemusia mať strach z pichnutia ihlou.

ZomaJet Vision využíva pre aplikáciu roztoku rastového hormónu vysoký tlak. Pomocou tohto tlaku a mikroskopickej trysky vo vymeniteľnej hlave pera je rastový hormón vstreknutý pod kožu.

Prierez bezihlového aplikátoru Zomajet2 Vision a popis jeho funkcií

bezihlový aplikátor ZomaJet Vision

 

  • Rozdiel medzi ihlovou a bezihlovou aplikáciou: