Vyšetrenie u detského endokrinológa

K lekárovi by mal dieťa sprevádzať informovaný rodič, ktorý je schopný dať lekárovi na jeho otázky čo najviac odpovedí. Lekára bude zaujímať vývoj zdravotného stavu od narodenia po súčasnosť (anamnéza). Dôležité sú informácie ohľadne tehotenstva a pôrodu – priebeh tehotenstva, okolnosti pôrodu, pôrodná hmotnosť a dĺžka dieťaťa, očkovanie, choroby, úrazy, prípadné hospitalizácie a lieky, ktoré dieťa trvale užíva a podobne.

Ďalšou potrebnou informáciou sú predchádzajúce výšky a hmotnosti dieťaťa. Tieto by mali byť uvedené priamo v zdravotnom zázname, prípadne je vhodné dodať údaje vlasných meraní. Ak ich však nemáte k dispozícii, požiadajte svojho detského lekára o výpis zo zdravotnej dokumentácie. Ďalej sa uistite, že poznáte výšku druhého rodiča a tiež súrodencov dieťaťa a podľa možnosti sa informujte o priebehu ich puberty.

V rámci celkového vyšetrenia sa odmeria hmotnosť a výška dieťaťa a posúdi sa štádium puberty.

Pokiaľ vstupné vyšetrenie preukáže rastovú poruchu, nasledujú ďalšie vyšetrenia. Ich účelom je zistiť príčiny. Najprv príde na rad odber krvi, ktorý po rozbore poskytne potrebné informácie o možných dosiaľ nepoznaných chronických ochoreniach alebo o hormonálnych hladinách. V prípade podozrenia na hormonálnu poruchu nasledujú obvykle vyšetrenia koncentrácie hormónov v krvi pred a po podaní stimulačnej látky (stimulačný test). Stimulačná látka sa vypije alebo sa injekčne zavedie priamo do žily. Väčšinou je potrebné niekoľko odberov krvi. K vyšetreniu stimulačných testov je nutný pobyt v nemocnici.

Lekár môže tiež rozhodnúť o nutnosti genetického vyšetrenia. Súčasťou genetického vyšetrenia je rozhovor s lekárom a tiež odber krvi.

Špeciálnou metódou pre identifikáciu rastovej poruchy je röntgen kostí ruky – určenie veku kostí, ktorý slúži posúdeniu biologickej zrelosti (kostného veku) organizmu.

Rentgenový snímok

K objasneniu príčiny nedostatku rastového hormónu sa môže uskutočniť aj vyšetrenie mozgu magnetickou rezonanciou.

Všetky tieto otázky a vyšetrenia by mali viesť ku stanoveniu diagnózy a následne ku návrhu adekvátneho liečebného postupu.

Viac o tom, ako prebieha liečba rastovým hormónom sa môžete dozvedieť v časti priebeh liečby rastovým hormónom.