Navštívte včas lekára

Pri podozrení na poruchu rastu treba vyhľadať detského lekára.

Detský lekár dieťa vyšetrí, zhodnotí rastovú krivku a na základe toho rozhodne, či si dieťa vyžaduje ďalšie vyšetrenia. Ak je odklon od rastovej krivky veľký a dieťa zvyčajne odošle na vyšetrenie k detskému endokrinológovi. Ten sa zaoberá poruchami žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré tvoria hormóny podieľajúce sa na raste, najmä rastový hormón, hormóny štítnej žľazy a pohlavné hormóny.

Ak dieťa rastie rýchlo, najčastejšie je podozrenie na predčasný nástup puberty. Naopak, pri nedostatku pohlavných hormónov, ktoré napomáhajú uzavretiu rastových štrbín, a tým ukončeniu rastu, rast pokračuje až do dospelosti. Nadmerná produkcia rastového hormónu je u detí zriedkavá.

Vyšetrenie u detského endokrinológa