O koľko dieťa vyrastie?

Dospelú výšku človeka ovplyvňuje zdedený genetický potenciál.

Dôležitým prvkom potrebným pre správny rast je výživa – kaloricky dostatočná a zložením adekvátna strava s dostatkom rastlinných a živočíšnych bielkovín a vitamínov. Negatívne sa na raste dieťaťa môžu prejaviť i problémy v oblasti psychickej alebo sociálnej (šikana v škole, rozvod rodičov).

Na výšku jedinca má samozrejme vplyv tiež pohlavie. Priemerný výškový rozdiel medzi dospelým mužom a ženou je 13 cm. Dievčatá vstupujú do puberty skôr, začnú rásť skôr než chlapci, tí ich ale nakoniec prerastú.

Na základe uvedených skutočností je možné vypočítať približnú výšku budúceho potomka. Výpočet je odlišný pre jednotlivé pohlavia a s 95% pravdepodobnosťou určí rozmedzie výšky budúceho potomka.

Kalkulačka na výpočet cielovej výšky