Úvod

Úvod

1. Podmozgová žľaza – hypofýza

Podmozgová žľaza – hypofýza sa nachádza na spodine mozgu za koreňom nosa, prakticky uprostred hlavy. Je to žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá produkuje hormóny. V systéme žliaz tvoriacich hormóny zaujíma kľúčové postavenie, pretože niektorými svojimi hormónmi riadi funkciu ostatných žliaz ( štítnej žľazy, kôry nadobličiek a pohlavných žliaz ). Sama hypofýza je riadená hormónmi z hypotalamu – časti medzimozgu, ktorý je umiestnený v tesnom susedstve nad hypofýzou. Niektoré z hormónov hypotalamu stimulujú bunky hypofýzy k väčšej hormonálnej produkcii a iné ich aktivitu tlmia.

Schematický prierez hlavou

Schematický prierez hlavou

V hypofýze sa tvorí niekoľko hormónov:

1. Rastový hormón (anglicky growth hormone, GH) – v detstve a dospievaní má zásadný význam pre rast organizmu, v dospelosti sa ďalej uplatňujú jeho metabolické účinky na tukové tkanivo, svaly, kosti, krvotvorbu a ďalšie tkanivá. Pôsobí na tkanivá priamo i prostredníctvom inzulínu podobného rastového faktora 1, ktorý sa pod vplyvom rastového hormónu tvorí v rade tkanív.

2. Prolaktín – hormón nevyhnutný pre dojčenie.

3. Adrenokortikotropný hormón (ACTH) – riadi funkciu kôry nadobličiek, najmä tvorbu životne dôležitého hormónu kortizolu.

4. Tyreotropný hormón (TSH) – riadi funkciu štítnej žľazy.

5. Gonadotropné hormóny – Luteinizačný hormón (LH) a Folikuly stimulujúci hormón (FSH). Riadia funkciu vaječníkov (dozrievanie vajíčok a produkciu pohlavných hormónov – estradiolu a progesterónu vo vaječníkoch) a funkciu semeníkov (dozrievanie spermií a produkciu mužského pohlavného hormónu testosterónu v semeníkoch).

Nadprodukcia uvedených hormónov aj ich nedostatok vedie k ochoreniam. Tieto stavy sa môžu kombinovať, napríklad nádor spôsobujúci nadbytok jedného hormónu môže poškodiť funkciu zostávajúcej časti hypofýzy a spôsobiť nedostatok iných hormónov.

Problematiku endokrinných ochorení (porúch tvorby alebo účinku hormónov) rieši odbor endokrinológie.

2. Ochorenia hypofýzy s poruchou tvorby jej hormónov

Rozbor všetkých ochorení hypofýzy spojených s poruchou tvorby hormónov presahuje poslanie týchto stránok. Nižšie sú vymenované poruchy funkcie hypofýzy spojené s nadprodukciou a nedostatkom jednotlivých hormónov a uvedené odborné názvy týchto porúch (podľa nich možno na internete nájsť podrobnosti ku konkrétnym poruchám).

  • nadprodukcia rastového hormónu – akromegália, gigantizmus
  • nedostatok rastového hormónu – deficit rastového hormónu v detstve a dospelosti
  • nadbytok prolaktínu – hyperprolaktinémia
  • nadprodukcia ACTH – Cushingova choroba
  • nedostatočná produkcia ACTH – centrálny hypokortikalizmus
  • nadprodukcia TSH –hypertyreóza
  • nedostatok TSH – centrálna hypotyreóza
  • nadprodukcia gonadotropínov – gonadotropíny produkujúci nádor hypofýzy
  • nedostatok gonadotropínov – centrálny hypogonadizmus