Otázky o rastovom hormóne.

Prečo potrebujem rastový hormón?


Rastový hormón je uvoľňovaný hypofýzou v mozgu. Je uvoľňovaný v priebehu celého dňa, ale vo väčšom množstve v priebehu noci.
Rastový hormón nám pomáha rásť, vyvíjať sa a zabezpečuje správne fungovanie metabolizmu. Niekedy z mnohých rôznych príčin nie je telo schopné ho produkovať v dostatočnom množstve. V tomto prípade je nutné pre zabezpečenie dostatočného rastu a správneho fungovania metabolizmu dodávať rastový hormón vo forme liekov.

 

Prečo nie je rastový hormón vo forme tabliet?

Rastový hormón je bielkovina a ako rad iných liekov je ľahko rozložiteľný v žalúdku. To znamená, že ak by bol rastový hormón prehltnutý a prejde do žalúdka, nedostane sa do krvného obehu, kam sa musí dostať, aby mohol byť účinný .

 

Aká denná doba je najvhodnejšia pre aplikáciu rastového hormónu?

Hypofýza uvoľňuje rastový hormón v priebehu celého dňa, ale k jeho zvýšenej sekrécii dochádza v prvých hodinách spánku. Z tohto dôvodu je najvhodnejšia doba aplikácie večer tesne pred spaním.

 

Čo ak vynechám dávku?

Ak vynecháte z akéhokoľvek dôvodu dennú dávku rastového hormónu, neznamená to žiadny problém. Môže to iba viesť k zníženiu hladiny cukru v krvi, čo sa môže prejaviť bolesťami hlavy, slabosťou a únavou. Dlhodobá účinnosť tým nie je ovplyvnená. Snažte sa ale nezabúdať na pravidelnú aplikáciu, pretože najlepšie výsledky sú dosahované pri pravidelnej každodennej aplikácii. Ak vynecháte dávku, neaplikujte v žiadnom prípade nasledujúci deň dvojnásobnú dávku. Ak máte pochybnosti, kontaktuje svojho lekára.

 

Ako postupovať na cestách?


V liečbe by sa malo pokračovať aj mimo domova. Je niekoľko bodov, na ktoré je potrebné dať pozor na cestách:

  • Uistite sa, že máte dostatočnú zásobu lieku aj príslušenstva na celú dobu cesty.
  • Rastový hormón sa musí uchovávať pri teplote 2 - 8°C. Nariedenie prípravku vykonajte až po dosiahnutí cieľa cesty, kde ho môžete vložiť do chladničky.
  • Prenášajte rastový hormón v prenosnej chladničke alebo termotaške vo vašej príručnej batožine.
  • Uistite sa, že v cieľovom mieste Vašej cesty bude k dispozícii chladnička, kde ihneď po príchode rastový hormón umiestnite.
  • Pre zahraničné cesty budete potrebovať potvrdenie od Vášho lekára alebo kliniky, že sa liečite rastovým hormónom a k tomu potrebujete aplikátor ZomaJet s príslušenstvom. Potvrdenie je dôležité hlavne pre cestu lietadlom.

 

Čo ak cestuje Vaše dieťa samo?


Je veľmi dôležité, aby Vaše dieťa bolo akceptované svojimi rovesníkmi a necítilo sa izolované nutnosťou zostať doma pri spoločných výletoch. Vo väčšine prípadov krátke prerušenie liečby nemá vplyv na celkový výsledok liečby. Avšak malo by k nemu dochádzať naozaj iba vo výnimočných prípadoch. Ak ste si istí, že je dieťa schopné samostatne si vykonať aplikáciu rastového hormónu a je možné zabezpečiť primeraný transport a skladovanie, je vhodné v liečbe pokračovať aj počas cesty.
V žiadnom prípade neprerušujte liečbu bez konzultácie s Vašim lekárom.

 

Máme pokračovať v liečbe aj počas ochorenia dieťaťa?

Najčastejšie ochorenia ako prechladnutie alebo infekcie nie sú dôvodom k prerušeniu liečby rastovým hormónom.
Ak máte pochybnosti, konzultujte situáciu s Vaším lekárom .

 

Ako dlho sa bude musieť naše dieťa liečiť rastovým hormónom?

 

Doba liečby závisí od veku, kedy sa začne s liečbou a od veku, kedy Vaše dieťa dosiahne pubertu. Ďalej to závisí aj od dôvodu liečby a od množstva rastového hormónu, ktoré je telo dieťaťa samo schopné produkovať.

 

Aké môžu byť vedľajšie účinky liečby rastovým hormónom?

Najčastejšími nežiadúcimi účinkami, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:

  • bolestivosť v mieste aplikácie
  • bolesti hlavy
  • bolesti kĺbov

V niektorých prípadoch, hlavne v priebehu začiatku liečby, sa môžu objaviť u dieťaťa opakujúce sa alebo pretrvávajúce bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie alebo poruchy zraku.
Ak sa Vaše dieťa necíti v priebehu liečby dobre, kontaktujte Vášho lekára.

 

Ako je rastový hormón vyrábaný ?

Rastový hormón je vyrábaný synteticky, moderným biotechnologickým postupom za pomoci špeciálnych kmeňov baktérií, ktorým bol upravený ich genetický kód tak, aby vyrábali rastový hormón. Potom nasleduje jeho čistenie, vysušenie do formy prášku a plnenie do liekoviek.